Suomen Teurastamoyrittäjät RY

Yrittäjän jaksamisen tukena, Hannu-Pekka Sinervä

Katso video

Verkkotietoisku:  Hygieeniset vaarat raa’an lihan käsittelyssä

Katso esitys

Verkkotietoisku: Verkkomarkkinoinnin mahdollisuudet

http://www.hamk.fi/verkkomarkkinointi > käytä selaimena Chromea > kopioi linkki selaimeen

Ilmoittautumiset tietoiskuihin:

sari.mantila@hamk.fi tai 040 833 2592

Pidetyt tietoiskut

Tietoisku aiheena omavalvonta 24.4.2018, Hämeenlinna

Omavalvontasuunnitelman päivittäminen, Leena Oivanen, Evira

Pienteurastamon toiminta ml näytteenotto ja valvonnan järjestäminen, Jenni Oksanen, Evira


Tietoiskut 23. – 24.1.2018, Laukaa

EU:n uuden tietosuojalainsäädännön vaikutus rekistereihin ja markkinointiin, Juha Kirves ja Pekka Vanhanen, JAMK

Lopetusasetuksen muutokset, Markus Yli-Hemminki, HAMI

Eläinperäisen biojätteen hyödyntäminen, Merja Torniainen, Evira

Eläinperäisen biojätteen hyödyntäminen, kuljetus ja lajittelu, Kari Valkosalo, Honkajoki Oy

Yllättävät tilanteet ja niihin varautuminen yrittäjän elämässä, Timo Luokomaa, LähiTapiola Oy
ELÄINKULJETTAJAKOULUTUS-tietoisku 26.9.2017, Hämeenlinna

Koulutuspäivä vaaditaan kaupalliseen toimintaan liittyvissä eläinkuljetuksissa sekä kuljettajalta että eläimiä kuljetuksen aikana hoitavilta. Päivään osallistuneet ovat oikeutettuja osallistumaan eläinkuljetusasetuksen mukaiseen pätevyyskokeeseen. Koulutusta seuraava pätevyyskoe on 17.11.2017. Kokeen voi suorittaa EVIRA:n Viikin toimipisteen lisäksi aluehallintovirastoissa. Lisätietoa pätevyyskokeeseen ilmoittautumisesta http://www.evira.fi > Eläimet > Eläinsuojelu ja eläinten pito > Eläinsuojelu kuljetuksissa > Kaupalliset kuljetukset > Kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus.

Tietoiskupäivän sisältö:

Eläinten kuljetukseen liittyvän lainsäädännön sisältö ja mistä sitä etsiä
Eläinten kuljetus: kuljetuskuntoisuus, kuljetuksenaikana huolehdittavat fysiologiset tarpeet, stressi, ensiapu ja lopetus, kuljetuksen matka‐ajat ja lepo tai juotto ja ruokintatauot, kuormaus ja purku
Kuljetuksissa erityisesti huomioitavaa eläinkohtaisia esimerkkejä

Lisätietoa päivästä saa Sanna Eklundilta, sanna.eklund@proagria.fi, 0400 857 447.

Tietoiskut 7. – 8.9.2017, Porvoo
Some-viestinnän työpaja, Eveliina Toivonen, HAMK
Ajankohtaista vastustettavista eläintaudeista, Miia Kauremaa, Evira
Ajankohtaista zoonooseista. Maija Nuppunen-Puputti, Evira
Tuotantoeläinten kuljetukset ja pätevyydet (ei koulutus, tietoa tulevan koulutustietoiskun pohjaksi – kenelle ja miksi), Sari Salminen, Evira

Tietoisku 30.5.2017, Hämeenlinna
Teurastuksen aloittaminen alkutuotantotilalla

Tietoisku 10.5.2017, Forssa
Ruhon puhdistaminen ja tarjontamuotopuhdistuksen taso, Markku Niemistö, Foodwest Oy

Tietoisku 18.4.2017, Hämeenlinna
Oman yrityksen liiketoiminnan kehittäminen, Vesa Tuomela, HAMK
Työlainsäädäntö; työsuojelu ja ulkomaisia työntekijöitä koskeva lainsäädäntö, Jyri Saarikoski

Vesa Tuomela
Luentomateriaali 
Luentomateriaali 2
Video

Jyri Saarikoski
Luentomateriaali 
Video

Tietoisku 19.1.2017, Hämeenlinna
Ajankohtaista pakkausmerkinnöistä pienteurastamoyrittäjille, Tuulikki Lehto, Evira
Työpaja oman yrityksen verkkomarkkinoinnin mahdollisuuksista, Eveliina Toivonen, HAMK

Tietoisku lopetusasetuksen mukaisesta kelpoisuudesta 19.9.2016, Mikkeli
Markus Yli-Hemminki, HAMI​

Tietoisku lopetusasetuksen mukaisesta kelpoisuudesta 15.9.2016, Kokkola
Markus Yli-Hemminki, HAMI​

​Tietoisku verkkomarkkinoinnin mahdollisuuksista 9.9.2016, KalajokiEveliina Toivonen, HAMK
Päivän materiaali

Pakkausmerkinnät -tietoisku 24.5.2016, Hämeenlinna
Pakkausmerkinnät, Tuulikki Lehto, Evira
Ruhon EUROP-luokitus ja Oiva-raportti, Heikki Koivumäki, Foodwest Oy
Päivän materiaali

Tietoisku lopetusasetuksen mukaisesta kelpoisuudesta 21.4.2016, Hämeenlinna
Markus Yli-Hemminki, HAMI​