Suomen Teurastamoyrittäjät RY

Suomen Teurastamoyrittäjät RY

Perustettu 19.9.2013.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa teurastamoalalla toimivien alle 5000 eläinyksikköä vuodessa teurastavien, ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä ammatinharjoittamiseen liittyviä etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista kehitystä ja lainsäädäntöä sekä tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontatilaisuuksia ja koulutusta sekä laatimalla tarvittavia asiaa koskevia selvityksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tiedotuskanavana pienteurastamotoimijoiden ja viranomaisten sekä toisten sidosryhmien välillä. Maa- ja metsätalousministeriö, Evira, Luonnonvarakeskus, Aluehallintovirastot voivat näin keskitetysti tiedottaa ajankohtaisista asioista yrittäjiä. Tietysti myös yritykset saavat yhteisvoimin asiansa paremmin kuuluviin ja näkyviin, kun tiedotettavaa tai kysyttävää tulee esiin.

Yhdistyksen  järjestää koulutusta ajankohtaisista asioista ja ylläpitää ammattitaitoa.

Virkistäytyminen ja vertaistuki tärkeää ja antaa voimaa jaksaa vaikeankin asian yli. Opintomatkat, koulutuspäivät, kokouspäivät muodostavat tiiviin vertaistukiverkon, jolla jaksaa arjen aherruksessa. 

Jäsenmaksun maksamalla olet mukana sähköpostiringissä ja saat näin ajankohtaista tietoa sekä olet mukana pientoimijoita koskevassa päätöksenteossa.

Yhdistyksellä on myös oma suljettu facebook ryhmä.

Jäseniä vuonna 2017 on 41 jäsenyritystä.

 

Tietoa ja tuottoa pienteurastamoihin- hanke pyrkii parantamaan suomalaisten pienteurastamoyritysten ja niiden yhteydessä toimivien myymälöiden kilpailukykyä ja liiketoimintamahdollisuuksia tiedottamalla ajankohtaisista ja keskeisistä asioista alalla.